Badania rynku

Badania rynku  to złożony proces, który wymaga zarówno zrozumienia metod wykorzystywanych do prowadzenia badań, jak i wykorzystania odpowiednich narzędzi analitycznych wspierających badaczy na każdym etapie opracowywania wyników. Profesjonalne zaawansowane usługi  zwuązane z badaniami rynku wspierają proces analizy danych ankietowych, systemy umożliwiające wprowadzanie danych ankietowych oraz usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie przygotowania wyników badań.

Narzędzia

Analiza danych i eksploracja danych w marketingu to jedna z najczęściej realizowanych prac przez marketerów. Dzięki nim uzyskamy dane dotyczące naszego zlecenia. Różnego rodzaju narzędzia wspierają badaczy w procesie opracowywania wyników, od wprowadzania danych do systemów informatycznych, poprzez wstępne przetwarzanie wyników, aż po końcowe raportowanie badań. Mogą również zautomatyzować proces analizy i raportowania. Nigdy jednak nie zastąpią oceny badań rynkowych przez doświadczonego specjalistę. 

Wprowadzanie danych

Badania rynku interpretują dane w różnych formatach, dzięki czemu może być używana z różnymi narzędziami do wprowadzania danych, w tym z systemami wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI). System udostępnia również dedykowane narzędzie, które może być wykorzystywane zarówno przez respondentów online do wypełniania ankiet, jak i przez koderów do wprowadzania danych z wypełnionych ankiet. Respondenci lub koderzy mogą wypełnić ankietę z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki internetowej. Przychodzące ankiety są gromadzone w centralnej dedykowanej bazie danych.

Narzędzia do wprowadzania danych ankietowych pozwalają zoptymalizować proces wprowadzania danych do systemów informatycznych. Między innymi pozwala uniknąć wielu błędów związanych z błędną interpretacją wybranych wartości lub prostymi błędami respondentów/koderów. Zestaw standardów wprowadzania i interpretacji danych minimalizuje ryzyko błędów przy wprowadzaniu danych i ich późniejszej analizie.

Czyszczenie danych

Czyszczenie danych to najbardziej czasochłonny i żmudny etap analizy danych. Dla badaczy oznacza to często spędzanie wielu dni na sprawdzaniu poprawności zebranych danych, eliminowaniu błędów i pomyłek w danych. Statistica wspiera proces czyszczenia danych poprzez szereg modułów przygotowania danych, w tym walidację danych, zmiany kodowania danych, zarządzanie defektami danych i obsługę wartości odstających, które mogą znacznie zmniejszyć ilość niezbędnej walidacji kwestionariusza źródłowego. Co ważne, wszelkie czynności związane z przygotowaniem danych można zautomatyzować za pomocą skryptów rejestrowanych podczas analizy, które użytkownik może dalej modyfikować.

Badania rynku

Raporty z analiz

Raporty umożliwiają tworzenie wielu popularnych raportów do wstępnej prezentacji wyników badań, takich jak statystyki opisowe, tabele częstości (obecności), liczebność grup, tabele wieloczynnikowe (tabele kontyngencji) i inne. Wyniki mogą być generowane zarówno dla pytań jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. Ponadto można obliczyć wiele szczegółowych metryk dla tabel częstości i tabel wielokierunkowych. To jednak na końcu specjaliasta ocenia wyniki badań i analiz. To on kształtuje opinie i sugeruje konkretne wyznaczniki.