Zatrudnianie pracowników z Ukrainy.

W dzisiejszych czasach wiele firm decyduje się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy. Jak zatem legalnie zatrudnić pracownika za naszej wschodniej granicy? O czym musimy pamiętać w takiej sytuacji?

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy.

Wielu Ukraińców przybywających do Polski otrzymuje pracę, w której to może liczyć na dodatkowe benefity takie jak np.: zakwaterowanie, wyżywienie czy też bezpłatny transport do miejsca pracy. Należy, bowiem zaznaczyć, że pracodawca może tego typu wydatki uwzględnić w tak zwanych kosztach uzyskania przychodu. Niektórzy przedsiębiorcy inwestują również w kursy nauki języka polskiego dla zatrudnianych przez siebie pracowników za wschodniej granicy, takie kursy również można, bowiem uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, a dzięki nim możliwa jest o wiele lepsza komunikacja. Warto również podkreślić, że przy zatrudniania obywateli Ukrainy polskie prawo przewiduje wiele ułatwień. Miedzy innymi od czerwca 2017 roku Ukraińcy nie muszą już posiadać wiz, które uprawniałyby ich do pracy na terenie naszego kraju. Jednak w ciągu każdych 180 dni w ramach ruchu bezwizowego pobyt takiej osoby w Polsce może trwać nie dłużej niż 90 dni. W takiej sytuacji przy zatrudnianiu pracownika z Ukrainy pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy specjalne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W ten sposób zatrudnia się pracowników także do tak zwanych prac niesezonowych. Prace na podstawie takiego oświadczenia osoba z Ukrainy może wykonywać w ciągu danego roku przez maksymalnie 6 miesięcy.

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy.

Zezwolenie na prace sezonową – co warto wiedzieć?

W 2018 roku ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła tak zwane zezwolenie na pracę sezonową. Takie zezwolenie może być wydane na okres nieprzekraczający 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Pracę w oparciu o zezwolenie na pracę sezonowa można wykonywać w rolnictwie, turystyce i ogrodnictwie. Aby je uzyskać należy złożyć właściwy wniosek do powiatowego urzędu pracy, za który (podobnie jak za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) należy wnieść opłatę w wysokości 30 zł. Należy również zaznaczyć, że procedura uzyskania pozwolenia jest inna w sytuacji, gdy cudzoziemiec przebywa już na terenie Polski i inna w przypadku, gdy dopiero stara się o przyjazd.