Dlaczego warto studiować filologię angielską?

Filologia angielska studia są bardzo popularnym kierunkiem. Wynika to z międzynarodowego charakteru tego kursu, ponieważ tym językiem posługuje się większość populacji. Dzięki jego znajomości wielu ma szansę przełamać bariery kulturowe i bez przeszkód odkrywać świat. Współcześnie praktycznie w każdym zawodzie znajomość języka angielskiego jest wymagana, dzięki czemu można pozyskać najbardziej wymarzoną posadę. Jakie zalety kryją się również za studiowaniem filologii angielskiej?

Filologia angielska studia

Bez wątpienia filologia angielska studia stwarzają okazję do rozwinięcia własnego języka angielskiego ogólnego, jak i również specjalistycznego, który jest kluczowy w przypadku dokonywania tłumaczeń. Studia te, to także szansa na rozwój kompetencji i umiejętności kluczowych w pracy w międzykulturowym środowisku biznesowym oraz w zawodzie tłumacza. Ponadto zajęcia są prowadzone przez najlepszych lektorów i językoznawców, którzy będą doskonałym źródłem wiedzy językowej jak i specyfiki pracy w firmach i instytucjach międzynarodowych.

Zalety studiowania filologii angielskiej

W trakcie studiów stacjonarnych studenci mają okazję uczestniczyć w paruset godzinach praktycznej nauki języka. Jak można się domyślić w trybie stacjonarnym będzie ich nieco mniej. W trakcie nauki studenci oprócz angielskiego mogą wybrać sobie inny język do nauki z pośród hiszpańskiego, rosyjskiego, niemieckiego czy innych. W trakcie studiów oprócz nauki języków obcych rozwija się również komunikację międzykulturową, biznesową oraz w zarządzaniu.

Dlaczego warto studiować filologię angielską?

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Studiując na WSE w Krakowie studenci filologii angielskiej mają do wyboru dwie specjalności. Jedną z nich jest komunikacja międzykulturowa w biznesie. Studenci pogłębiają swą wiedzę z zakresu Wprowadzenia do Komunikacji Międzykulturowej, Warsztatów antydyskryminacyjnych, Wprowadzenia do Makro i Mikroekonomii, Podstaw prawa, Negocjacji międzykulturowych czy Oprogramowania komunikacyjnego.

Absolwenci Komunikacji mogą ubiegać się o pracę w firmach i organizacjach międzynarodowych instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej, instytucjach kulturalnych, agencjach filmowych, galeriach, muzeach, mediach, biurach spraw zagranicznych instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz ministerstwach i agencjach rządowych.

Tłumaczenie specjalistyczne

To druga droga specjalizacyjna znajdująca się w ofercie WSE. W trakcie studiów nabywa się wiedzę z zakresu Tłumaczeń tekstów specjalistycznych, Teorii przekładoznawstwa, Tłumaczeń symultanicznych i avisty, Tłumaczeń konsekutywnych, Tłumaczeń wymaganych komputerowo oraz Tłumaczeń audiowizualnych.

Po ukończeniu tej specjalizacji można się starać o pracę w firmach i organizacjach międzynarodowych, biurach tłumaczeń, przedsiębiorstwach, instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej, instytucjach kulturalnych, agencjach filmowych, galeriach, muzeach, mediach, biurach spraw zagranicznych, instytucjach administracji państwowej i ministerstwach.