Prawo własności przemysłowej – o czym mowa?

Własność przemysłowa to z pewnością stosunkowo popularny temat, ale czy wszyscy wiedzą, kiedy możemy mówić o prawie? Od razu wyjaśniając, chodzi o zakaz korzystania z dóbr intelektualnych potrzebnych przy funkcjonowaniu działalności gospodarczej. Jeśli ktoś chcesz ominąć takie prawo, konieczne jest uzyskanie zgody. Warto też pamiętać o tym, że wspomniane prawo możemy podzielić ze względu na charakter – wyróżniamy prywatny i publiczny.

Prawa własności przemysłowej – czego dotyczą zakazy?

Ochrona własności przemysłowej dotyczy m.in. wynalazków, znaków towarowych czy wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Zakres ochrony jest ograniczony, aczkolwiek nie jest to coś, do czego należy się przywiązywać – trzeba brać pod uwagę, że sytuacja może ulec zmianie. Być może niektórzy twierdzą, że skupianie się na prawie własności przemysłowej nie jest szczególnie ważne, ale takie podejście jest błędne. Prawo własności przemysłowej to ważny element dla każdego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Istotne jest też to, że często możemy zetknąć się z sytuacją, w której aktywa niematerialne mają większą wartość niż aktywa materialne.

Prawo własności przemysłowej – o czym mowa?

Skoro było nieco o teorii, to może jeszcze o praktyce – realia są takie, że uzyskanie prawa własności przemysłowej zazwyczaj wiąże się z dokonaniem rejestracji. Musisz jednak pamiętać o tym, że przy prawach unijnych konieczny jest kontakt z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) – siedziba znajduje się w Alicante. Jeżeli tematem nie są prawa unijne, wystarczy skontaktować się z Urzędem Patentowym.

Prawa własności przemysłowej a prawa wyłączne

Nie sposób też nie wspomnieć o tym, że coraz częściej dobra niematerialne stają się rodzajem praw wyłącznych. Warto więc mieć na uwadze to, co dzieje się w innych krajach – trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że działania biznesowe można określić mocno zróżnicowanymi. Co więcej, nie każde dobro intelektualne podlega ochronie. Takie podejście może okazać się trudne do zrozumienia, wszak chodzi o naruszanie właściwych obyczajów i sprzeczność z porządkiem publicznym (świetnym przykładem jest klonowanie ludzi).