Co warto wiedzieć o prawie własności przemysłowej?

Prawo własności przemysłowej pozwala chronić patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe oraz znaki towarowe. Wyżej wymieniona zasada daje posiadaczowi wyłączne prawo do korzystania ze swojego wynalazku, wzoru oraz innego oznaczenia. Wiele przedsiębiorstw posiada dzisiaj formy własności, takie jak na przykład znak towarowy na wyłączność. Zapewnia to rozpoznawalność w społeczeństwie i świadczy o pewnej jakości, wyrobionej marce. Z pewnością wpływa to pozytywnie na kreowanie wizerunku danej firmy.

Bardzo często patenty są obiektami sporów. Zdarza się, że dwa lub więcej podmiotów przypisuje sobie prawo do danego wzoru czy znaku. Wielokroć padają również oskarżenia o bezprawne wykorzystanie opatentowanego obiektu. Dlatego też przedsiębiorstwa współpracują z prawnikami obeznanymi w zakresie prawa własności przemysłowej. Pomagają oni w rozwiązywaniu spornych sytuacji, gdy te się pojawią, jednak przede wszystkim, starają się do nich nie dopuścić.

Co warto wiedzieć o prawie własności przemysłowej?

Patent na wynalazek według aktualnie obowiązujących przepisów

Patent jest to prawo, które daje wyłączność na korzystanie z własności. Może to być własność intelektualna, przemysłowa lub dowolna inna. Aby dany wynalazek uznać za własność przemysłową, musi być nowy, nie może być częścią stanu techniki. Wynalazek musi spełniać jeszcze jeden warunek, aby otrzymał patent. Mianowicie, musi on posiadać ,,poziom wynalazczy".

Prawo ochronne na wzory użytkowe oraz przemysłowe

Prawo ochronne jest udzielane na nowe oraz przede wszystkim użyteczne rozwiązania. Co to oznacza? Wzór użytkowy musi znaleźć praktyczne zastosowanie w przemyśle. Musi on pozwalać na korzystanie z wyrobu. Wzór przemysłowy natomiast jest nową i posiadającą indywidualny charakter postacią wytworu. Wzory przemysłowe nadawane są przez charakter linii, indywidualnych konturów bądź oryginalnych, niepowtarzalnych kształtów. Znaczenie ma w tej kwestii również kolorystyka, zbiór barw, materiał lub wykorzystanie specjalnej struktury. Wytworem są podmioty wytworzone przemysłowo bądź rzemieślniczo. Kwestia ta dotyczy zwłaszcza opakowań produktów, symboli graficznych oraz krojów pisma typograficznego. Urząd Patentowy wydaje stosowną decyzję w związku z udzieleniem prawa do rejestracji wzoru przemysłowego wtedy, kiedy stwierdzi, że zgłoszenie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem.

Znaki towarowe - co warto o nich wiedzieć?

Znaki towarowe odnoszą się do oznaczeń, które da się przedstawić przede wszystkim graficznie. Takie oznaczenie musi nadawać się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od produktów innej, konkurencyjnej firmy. Urząd patentowy sprawdza przede wszystkim fakt czy znaki towarowe spełniają wymogi prawne. Nie weryfikuje się jednak znaku z innymi poprzednio zarejestrowanymi. W przypadku ewentualnej kolizji znaków towarowych, posiadacze wcześniejszych mogą wystąpić przeciwko rejestracji poprzez zgłoszenie sprzeciwu. Wówczas sprawa jest ponownie weryfikowana przez odpowiednie organy.

Partnerem artykułu jest Konieczny Wierzbicki - Kancelaria Radców Prawnych.