Otwarcie firmy sprzątającej, a wszystkie zasady

Wśród wielu pomysłów na profil działalności gospodarczej znajduje się firma sprzątająca. Mogłaby ona nieść pomoc nie tylko osobom prywatnym, ale również firmom. Warto postawić na taką opcję, ponieważ obecnie notuje się duże zapotrzebowanie na usługi takich firm. Najczęściej są one świadczone placówkom publicznym. Zleceniodawcami bywają regularnie urzędy, bank, szkoły, uczelnie i wiele innych instytucji użyteczności publicznej. Pomocy w zakresie sprzątania potrzebują nierzadko także osoby prywatne. Zwłaszcza te, które prowadzą dość intensywny tryb życia i nie na wszystko mają czas.

Otwarcie firmy sprzątającej, a wszystkie zasady

Założenie firmy sprzątającej – wszystkie zasady

Generalnie firmę sprzątającą może założyć każdy. Nie są tutaj stawiane żadne warunki co do posiadanych kwalifikacji, czy umiejętności. Zbędne są również licencje i koncesje. Jeżeli chodzi o formy działalności, również obowiązuje dowolność. Dopuszcza się zarówno jednoosobowe działalności, jak i spółki – jawne, cywilne, czy z ograniczoną odpowiedzialnością. W zależności od wyboru formy prowadzonej działalności należy dopełnić wszystkich formalności. Jeżeli wszystkie czynności sprzątające mamy wykonywać samodzielnie, wówczas mówimy o jednoosobowej działalności. Wówczas dokonujemy zgłoszenia na formularzu CEIDG-1. Tak samo jest w przypadku spółki cywilnej. W ten właśnie sposób uzyskuje się odpowiedni wpis oraz NIP i REGON. Nie ponosi się z tego tytułu żadnych kosztów.

Wybór formy opodatkowania dla firmy sprzątającej

Kolejnym ważnym aspektem jest wybór formy opodatkowania. Decyzję podejmuje się już na etapie wypełniania wniosku CEIDG-1. Głównym kryterium wyboru pozostają planowane dochody i zestawienie obowiązkowych kosztów, które trzeba ponosić. Biorąc to pod uwagę można wybrać skalę podatkową, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Korzyścią dla osób otwierających firmę sprzątającą jest także możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Warunkiem jest nie przekroczenie rocznego obrotu w wysokości 200.000 złotych. Należy pilnie monitorować tę kwestię.