Ekstruzja profili w tworzywach sztucznych

Najnowsze technologie pozwalają na tworzenie niezwykle różnorodnych profili z tworzyw sztucznych. Stosuje się przy tym różnorodne typy materiałów, choć szczególnie istotne są techniki wykorzystywane w tym właśnie procesie. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje ekstruzja profili z tworzyw sztucznych. Jest to w pełni nowoczesna technika, która powszechnie jest znana pod pojęciem wytłaczania.

Wytłaczanie profili z tworzyw sztucznych

Jednym z podstawowych rozwiązań stosowanych w przemyśle, jest ekstruzja profili z tworzyw sztucznych, czyli tzw. wytłaczanie. Jest to zaawansowana technologia pozwalająca na tworzenie niezwykle długich elementów, takich jak: rury, uszczelki czy właśnie profile. Proces ekstruzji profili składa się z kilku etapów. Pierwszym jest ogrzanie granulatu tworzywa sztucznego, co w efekcie nadaje mu bardziej plastyczną formę. Surowiec ulega tzw. homogenizacji, a jeśli interesuje nas nadanie tworzywu odpowiedniej barwy, barwniki dodawane są właśnie na tym etapie. Również w tym momencie dodaje się dodatkowe komponenty np. włókna zbrojące. W dalszym procesie półpłynne tworzywo jest tłoczone przez głowicę formującą oraz kalibratory, co pozwala na nadanie mu odpowiedniego kształtu.

Ekstruzja profili w tworzywach sztucznych

Schłodzenie i utwardzenie w procesie ekstruzji tworzyw sztucznych

Przejście półpłynnego surowca przez kalibratory wiąże się ze wstępnym schłodzeniem materiału. Schłodzenie właściwe jest kolejnym etapem i przebiega w wannach wypełnionych wodą. Tym samym ekstruzja profili z tworzywa kończy się utwardzeniem przygotowanych produktów. Na tym etapie możliwe jest odpowiednie obklejenie profili np. folią, a także dokonanie innych prac mających na celu przygotowanie tworzywa do właściwego użycia. Proces wytłaczania kończy się cięcia tworzywa sztucznego na wymiary bądź nawijania go na szpule.

Tworzywa termoplastyczne i polimery

Istnieją podgrupy tworzyw sztucznych, które powstają w wyniku różnorodnych działań. Są to:

  • tworzywa termoplastyczne – powstają pod wpływem ciepła i ciśnienia. Można je modelować na wiele sposobów, a jednym ze sposobów nadawania kształtu i utwardzania jest właśnie ekstruzja profili.
  • Polimery – substancje chemiczne o dużej masie cząsteczkowej. Wykorzystywane są do wytwarzania bardzo różnorodnych tworzyw sztucznych, w tym duromerów, plastomerów i elastomerów.
  • Elastomery – wytwarzane są z polimerów, a popularnie używa się określenia „gumy”. Są one szczególnie często używane do produkcji uszczelek, a pomocna przy tym jest ekstruzja profili.

Narzędzia stosowane w technologii ekstruzji

Proces ekstruzji profili ekstruzja profili wymaga stosowania odpowiednich narzędzi. W produkcji seryjnej wykorzystuje się głowicę formującą oraz kalibratory. Dzięki nim możliwe jest nadanie odpowiedniego kształtu profilom, co pozwala na wytworzenie dokładnie takich tworzyw sztucznych, jakie będą spełniać wymogi potencjalnego klienta.

Podstawowe typy profili z tworzyw sztucznych

Poszczególne profile tworzyw sztucznych są podzielone na podstawowe typy, uwzględniające poziom twardości i charakterystykę konkretnego produktu. Wymienić tu można m.in. twarde i miękkie profile, wytworzone właśnie metodą ekstruzji. Można wspomnieć również o profilach koesktrudowanych, w których wtłaczane są dwa elementy z dwóch różnych surowców. Łączenie ich odbywa się w głowicy formującej. Innym materiałem są profile postekstrudowane, w których gotowy wyrób jest wzmacniany poprzez doklejenie kolejnej warstwy charakteryzującej się innymi parametrami np. twardości.