Jak sprzedać mieszkanie z kredytem

Sprzedaż mieszkania z hipoteką, choć nie należy do najprostszych zadań, to mając potrzebne informacje można dokonać tego krok po kroku.

Jak wygląda proces?

Prawie nie ma żadnych przeszkód, aby mieszkanie lub dom z kredytem hipotecznym mógł zostać wystawiony na sprzedaż. Najważniejsze, aby w ogłoszeniu znajdowała się informacja o tym, że mieszkanie posiada również kredyt hipoteczny. Przed sprzedażą mieszkania ważne jest, aby bank wystawił odpowiedni dokument. Muszą się w tym dokumencie znajdować takie informacje jak - dane kredytobiorcy, termin spłaty kredytu, wysokość zobowiązania, numer konta do spłaty wierzytelności. Kolejnym krokiem jest spisanie umowy z nowym kupcem. W umowie przedwstępnej oraz tej ostatecznej musi znaleźć się postanowienie o podziale kwoty na dwie części. Pierwsza jest przeznaczona do spłaty kredytu, a druga do wyrównania różnicy między całkowitą kwotą sprzedaży, a kredytem. Po dokonaniu transakcji należy wystąpić do sądu z wnioskiem o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Bank potwierdza możliwość wykreślenie hipoteki.   

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem

O czym warto wiedzieć podczas sprzedaży nieruchomości z hipoteką?

Jeśli sprzedajesz mieszkanie warto zastanowić się ,czy faktycznie zarobi się coś na tej transakcji lub przynajmniej czy wyjdzie się na zero. Drugim pytaniem jest w jakiej walucie kredyt był brany i czy potencjalny kupca ma zamiar zapłacić Ci w tej walucie, w której zaciągnąłeś hipotekę, czy będą to złotówki. W drugim przypadku transakcja jest nieopłacalna. Warto też wiedzieć, że sprzedając nieruchomość z kredytem hipotecznym przed upływem 5 lat, jesteśmy zobowiązani do zapłaty 19% podatku od dochodu  do ZUS-u. 

Taka sytuacja ma swoje plusy i minusy. Czasami jesteśmy zmuszeni do sprzedania swojej nieruchomości ze względu na konieczną relokację lub stosunki małżeńskie, czy partnerskie. Taka decyzja niesie ze sobą różne konsekwencje i w zależności od położenia i tego w jaki sposób sprawa zostanie rozegrana, sprzedaż nieruchomości może okazać się dobrą decyzją bądź porażką.